Subscribe:

Ads 468x60px

Minggu, 03 April 2011

Klasifikasi Peta

Berdasarkan jenis informasi yang dikandung, peta dapat dibedakan menjadi dua:

Peta  Umum

a.  Peta Topografi dan atau Peta Rupabumi

Peta topografi adalah peta yang isinya mengutamakan gambaran kebenaran dari keadaan permukaan bumi. Kebenaran penggambarannya meliputi jenis objek, lokasi, jarak, luas dan arah, demikian pula dengan peta rupabumi. Kedua peta ini berisi bermacam-macam data yang digambarkan dalam satu lembar tertentu. Data-data yang terdapat dalam peta topografi/rupabumi antara lain:

1. grid (lintang dan bujur)

2. pola aliran sungai (bila ada sungai)

3. relief

4. nama-nama geografi

5. batas wilayah administrasi (propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan)

6. bentuk perhubungan (jalan raya dan rel kereta api)

7. permukiman

8. data lain, misalnya hutan, rawa, sawah, dan tanah kosong (bila ada)

Contoh: Tata letak/lay-out  peta rupabumi

Lay-out Peta Rupabumi
Contoh:  Peta Rupabumi

Peta Rupabumi

b. Peta korografi, menggambarkan daerah luas, negara, atau benua pada skala kecil (Atlas termasuk peta jenis ini).

c. Peta-peta dunia

Peta Tematik (peta khusus)

Peta tematik adalah peta yang isinya mengutamakan penggambaran objek tertentu. Sebagai contoh adalah peta tanah, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan dan lain-lain.

Kenampakan objek lain pada peta tematik hanya berfungsi  menambah informasi, sehingga memudahkan si pengguna dalam membaca peta tersebut. Saat ini peta-peta tematik banyak dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan praktis diberbagai bidang pembangunan.
Beberapa Peta Tematik
Salah satu jenis peta tematik ialah peta teknis, yaitu peta yang bersifat teknis dan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan proyek pembangunan. Peta ini merupakan peta yang berskala besar, lebih besar dibanding jenis peta lain. Sebagai contoh adalah peta kontur, peta rencana  jalan, peta pembangunan perumahan,  dan lain-lain.(Drs. Rudi Hartono, M.Si, KARTOGRAFI  DASAR)

Contoh: analisis kemiringan lereng/gradien dari peta kontur
Profil Penampang Melintang

Profil Penampang Melintang

Gradien Lereng
(dari artikel: Drs. Rudi Hartono, M.Si, KARTOGRAFI  DASAR)

0 komentar:

Posting Komentar